ArtsCross Hong Kong 2022 Directors
Christopher Bannerman (ResCen Research Centre, Middlesex University, London)
Anna CY Chan (The Hong Kong Academy for Performing Arts)
Wang Yunyu (Taipei National University of the Arts)
Xu Rui (Beijing Dance Academy)

Choreographers:
Yassmin V. Foster (London)
Gao Shan (Beijing)
Jeff Hsieh Chieh-Hua (Taipei)
Li Qing (Beijing)
Alice Ma Sze Nga (Hong Kong)

Dancers:
Pei Zihang (Beijing)
Zhang Baoze (Beijing)
Zhang Yongran (Beijing)
Zou Hanbing (Beijing)
Sophie Song Lijie (Hong Kong)
Camilla Song Zishu (Hong Kong)
Yao Wei (Hong Kong)
Zhao Yimeng (Hong Kong)
Hayley Lee Hoi Kiu (London)
Maria Karczmarczyk (London)
Teresa Skamletz (London)
Chang Chieh-Hann (Taipei)
Chen Xi-Fan (Taipei)
Huang Mei-Ning (Taipei)
Liao Chien-yao (Taipei)

Academics:
Chang I-Wen (Taipei University of the Arts)
Fan Xiang-Jun (Research Institute for the Humanities and Social Sciences, Taipei)
Joanna Lee Hoi-Yin (Art Critic, Producer, Hong Kong)
Lee Tsung-Hsin (Research Institute for the Humanities and Social Sciences, Taipei)
Lin Wang (Taipei University of the Arts)
Rebecca Loukes (University of Exeter)
Mao Cui (Beijing Dance Academy)
Vida Midgelow (Middlesex University, London)
Mu Yu (Beijing Dance Academy)
Janice Poon Sze Wan (Hong Kong Academy for Performing Arts)
Qing Qing (Chinese National Arts Academy, Beijing)
Elizabeth De Roza (Hong Kong Academy for Performing Arts)
Steffi Sachsenmaier (Middlesex University, London)
Wang Xin (Beijing Dance Academy)
Martin Welton (Queen Mary, University of London)

Documentation and web design:
Andrew Lang (London)