Home Centre People Events Publications
Blogs Links Contact Search Sitemap
spacer
In this section:
spacer spacer
arrow
ArtsCross home
arrow
ArtsCross Taipei 2011
arrow
Choreographers, Dancers and Academics
arrow
UK Choreographers
arrow
Blog
arrow
TNUA site (external)
arrow
Video documentation
spacer spacer
ArtsCross Taipei 2011    
spacer
 

ArtsCross/Danscross Directors

 
  Xu Rui   Beijng Dance Academy  
  Guo Lei   Beijng Dance Academy  
  Christopher Bannerman   ResCen Research Centre, Middlesex University, London  
         
 

ArtsCross/Danscross Taipei Directors

 
  Ping Heng   Taipei National University of the Arts  
  Xu Rui   Beijng Dance Academy  
  Christopher Bannerman   ResCen Research Centre, Middlesex University, London  
  Martin Welton   Queen Mary, University of London  
spacer
     
  Choreographers  
  Avatâra Ayuso   London  
  Khamlane Halsackda   London  
  Alexander Whitley   London  
  Lai Tsui-shuang   Taipei  
  Yao Shu-Fen   Taipei  
  Yu Yen-Fang   Taipei  
  Bulareyaung Pagarlava   Taipei  
  Zhang Jianmin   Beijing  
  Zhang Xiaomei   Beijing  
  Li Shanshan   Beijing  
spacer
 
  Associate Choreographers/Assistants to the Choreographers  
  Elisabetta d’Aloia   London, Assistant to Alexander Whitley  
  Lee Hui-Wen   Taipei, Assistant to Yao Shu-Fen  
spacer
             
 

Dancers

       
  Fang Tzu-Chiang   Taipei   Chen Guang-Xuan   Taipei  
  Felix Ke   Taipei   Chen Wei-Yun   Taipei  
  Guo Ting-Yun   Taipei   Chen Yun-Ju   Taipei  
  Ho Tzu-Ying   Taipei   Chen Chia-Hui   Taipei  
  Hsu Cheh-heng   Taipei   Chen Tsung-Chiao   Taipei  
  Hsu Chia-Jung   Taipei   Chiang Jia-Ying   Taipei  
  Huang Hsiao-Che   Taipei   Colin Epstein   Taipei  
  Huang Yu-Xiang   Taipei   Shih Ya-Ting   Taipei  
  James Kan Che-Wai   Taipei   Tsou Ying-Lin   Taipei  
  Kenny Leung   Taipei   Zhueng Wu-Chan   Taipei  
  Lee Zi-Da   Taipei   Zhao Zhibo   Beijing  
  Li Yi-Chi   Taipei   Shao Junting   Beijing  
  Liao Chin-Ting   Taipei   Wang Zihan   Beijing  
  Lin Chi-Hsuan   Taipei   Yuan Jia   Beijing  
  Lin Pei-Hsuan   Taipei   Huang Ziwei   Beijing  
  Lu Tien-Juei   Taipei   Li Yang   Beijing  
  Lu Ya-Ling   Taipei   Tian Yangquzhong   Beijing  
  Wu Cheng-An   Taipei   Wu Di   Beijing  
  Wei-Ming Pak   Taipei   Yuan Zhu   Beijing  
  Yen Chuan-Yuan   Taipei   Zhuang Huizhi   Beijing  
  Yen Ko-Yin   Taipei          
spacer
     
  Academics  
  Emilyn Claid   University College Falmouth Dartington Campus  
  Rebecca Loukes   University of Exeter  
  Kate March   Middlesex University, London  
  Stefanie Sachsenmaier    Middlesex University, London  
  Martin Welton   Queen Mary, University of London  
  Ted Warburton   University of California, Santa Cruz  
  Paul Rae    National University of Singapore  
  Lin Ya-Tin   Taipei National University of the Arts  
  Wang Yunyu   Taipei National University of the Arts  
  Han Chunqi   Beijing Dance Academy  
  Tong Yan   Beijing Dance Academy  
  Mu Yu   Beijing Dance Academy  
  Wang Xin   Beijing Dance Academy  
spacer
  Donald Hutera   Dance writer, UK  
spacer
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer